bootstrap themes


INVESTERAR

- Via delägarskap i fondbolag samt i egen regi.

Genom delägarskap i Tellus Fonder™ investerar vi i värdepapper inom bank- och finanssektorn, börsnoterade bolag, samt internationella investmentbolag. Vi gör även investeringar i egen regi inom bl.a. fintech samt startups.

Tellus Fonder

Tellus Fonder™ är ett entreprenörsdrivet oberoende fondbolag vars styrelse leds av Carnegies tidigare VD - Thomas Eriksson. Tellus förvaltare har alla över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom finansmarkanden.

Utöver det som ligger inom ramen för verksamheten kring Tellus Fonder™, investerar vi även i bolag, projekt, startups och liknande. Kontakta oss för mer information.

Med vårt breda kontaktnät kan vi möjliggöra investeringar bortom det som Vasiliou Group® eller Tellus Fonder™ åtar sig. Vi har under många år förmedlat kontakter som möjliggjort framgångsrika affärer mellan andra parter.

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TELLUS FONDER™

LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR - INTE KORTSIKTIG SPEKULATION

© Copyright 2017 Vasiliou Group® - All Rights Reserved