create your own website for free


OM OSS

"Skapa högkvalitativa verksamheter med bestående värden..."

... Så lyder vår vision, som även är vår grundpelare och målsättning. Vasiliou Group® är den samlade benämningen för de av familjen Vasiliou's gemensamt förvaltade bolag och affärsområden inom utbildning, investering samt
konceptutveckling. Utöver dessa områden har även gruppen genom sitt breda och väletablerade kontaktnät, flertalet sammarbetspartners inom områden som korrelerar med de tre huvudsakliga affärsområdena. 

"Min far har under hela sitt arbetsverksamma liv varit en entreprenör ut i fingerspetsarna. Hans driv och entusiasm är något man sällan skådar och därför är han en av mina största inspirationskällor. Med familjens gedigna och breda erfarenheter inom olika verksamhetsområden som grund, initierade jag Vasiliou Group® som är den samlade benämningen för de av familjen Vasiliou's gemensamt förvaltade bolag och affärsområden. Med stolt- och ödmjukhet över möjligheten, fortsätter vi att tillsammans med våra sammarbetspartners skapa högkvalitativa verksamheter med bestående värden."

- Alexander Vasiliou, VD och grundare

"SKAPA HÖGKVALITATIVA VERKSAMHETER MED BESTÅENDE VÄRDEN"

LEDNING

Panagiotis Vasiliou - Vasiliou Group

Panagiotis Vasiliou

Senior advisor

Diana Vasiliou - Vasiliou Group

Diana Vasiliou

Vice VD

Alexander Vasiliou - Vasiliou Group

Alexander Vasiliou

VD och grundare

+468 - 121 556 96 | info@vasiliou.se

© Copyright 2017 Vasiliou Group® - All Rights Reserved