bootstrap table


UTBILDAR

- Genom etablering av skolenheter inom ramen för det svenska skolsystemet.

Med över 20 års erfarenhet inom den svenska utbildningssektorn är vi i dagsläget främst verksamma inom gymnasieskolan och genom nyetablering av skolor, men har även arbetat med flertalet områden inom skolväsendet. Vår styrka ligger i den breda och solida erfarenhet som Vasiliou Group® besitter
inom det fulla spektrumet av utbildningskedjan och dess roller. Visionen är att utvecklas till en komplett aktör som utvecklar och förvaltar enheter inom samtliga skolformer. Nedan återfinns ett retrospektiv med ett urval av det vi arbetat med genom åren som kan hänföras till utbildingsverksamhet. 

RETROSPEKTIV

1990-1996

Ansvarade för idrott&hälsa inom Solna och Stockholms kommun på flertalet skolor.

1998-1999

Första verksamma året inom friskolebranschen och uppstart av det bolag som idag är Sthlms idrottsgymnasium.

1999-2009

Det mest innovativa och lönsamma utbildningskonceptet för idrott&hälsa utvecklades. Konceptet var en helhetslösning kring samtliga moment inom Idrott&hälsa i gymnasieskolor. Köptes in bl.a. av de tre största och idag mycket välkända koncernerna - Jensen, Vindora samt Academedia.

2007-2012

Etablering av ny skola i egen regi. Läs mer nedan.

Stockholms Idrottsgymnasium Logga

GRUNDARE TILL...

...en av de mest populära och expansiva utbildningarna i sin genre. Vasiliou Group® avyttrade verksamheten 2012 efter fem framgångsrika år. Skolan drivs idag av nya huvudmän och med fortsatt tillväxt.

NYHET! 

-ÖPPNAR HT 2018-

Dansgymnasiet Stockholm Dansgymnasium

© Copyright 2017 Vasiliou Group® - All Rights Reserved