bootstrap builder


UTVECKLAR

- Fastighetskoncept för exploatering.


Vi initierar, möjliggör och utvecklar fastighetskoncept för våra egna, andras och samhällets intressen.

IDENTIFIERAR

Första steget i processen är att identifiera en potentiell möjlighet till exploatering. Vår utgångspunkt är att alla projekt skall vara av extraordinär art.

UNDERSÖKER

Förarbetet startar för att undersöka huruvida det föreligger tillräckliga förutsättningar för projektstart.

INITIERAR

Det slutgiltiga steget är att involvera sammarbetspartners samt besluta om projektmål.

© Copyright 2017 Vasiliou Group® - All Rights Reserved